Comunicat Prefectura

Având în vedere prevederile art. 6, punctul 4, din Anexa 3 ”Măsuripentru diminuarea impactului tipului de risc” din HG 668/2020 privindprelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16august 2020 și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentruprevenirea și combaterea efectelor COVID-19, precum și rata de incidență acazurilor pozitive la […]

Continue Reading