Vă informăm că a fost publicată ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, al cărei cuprins vi-l prezentăm mai jos:

Social

Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în
exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului ora
11.00-13.00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de
natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc.
folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau,
după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin.
(1) se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în
prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii,
adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara
locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00,
dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de
companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei.
Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când
deplasarea se face în acest scop.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse
de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse
prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza
programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul
persoanelor de peste 65 de ani în intervalul
orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte
categorii de vârstă.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.
Art.3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără
aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional
conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999
privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu
modificările și completările ulterioare, și vor fi
obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile
efectuate cu carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt
identificate în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional
conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999
privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu
modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să intre în
carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.4 – (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii,
conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 2,4
tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în
perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de
protecție împotriva răspândirii COVID-19:

a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;
b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se
gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;
c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile
administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se
materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de
transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone,
a unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre
cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților
de aeronave și personalului navigant.

(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.
Art.5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri
de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în
care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă
funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului și
distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de
întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice,
precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție,
producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau
semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare
Sistemului Energetic Național în concordanță cu prevederile Planurilor
proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de
urgență pe teritoriul României.

(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1)
atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după
caz.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Art.6 – (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea
de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de
locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta
periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.
Art.7 – (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile
administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare
unități sanitare vor asigura la cerere spații hoteliere destinate repausului
între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea
prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau
al familiilor acestora.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.
Art.8 – (1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și
termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu
pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei
ordonanțe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere
și ofertă.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele
sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu
mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii
COVID-19, guvernamentale și/sau sponsorizate de către operatorii
economici publici sau privați, persoane fizice sau organizații
neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp
suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.

(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată
radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de
comunicare strategică din cadrul Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență și se vor identifica în momentul difuzării cu
mențiunea „Mesaj de utilitate publică.”

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.10 – (1) Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de
Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică
pentru Apărare CBRN1 și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică
și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare
Medico-Militară „Cantacuzino” pentru avizarea/autorizarea materialelor,
componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare
pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru
tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.11 – (1) Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul
navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor
se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de
prevenire a infectării cu COVID-19, impuse de Ministerul Sănătății.

(2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-
maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de
echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.12 – (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară
nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se
introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3
persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.”
Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor
prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile
prevăzute la art.1;

b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului
și poliția locală, pentru măsura prevăzută la art.2;

c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română,
poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților
administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4;

d) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura
prevăzută la art.5;

e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11 atrage
răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în
conformitate cu prevederile art.27
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și
completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să
constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile
art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările
și completările ulterioare.
Art.14 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa
publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data
publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare

Vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul