Județul Giurgiu: prezentare

Divertisment

Suprafața: 3.526 kmp; Numărul orașelor și municipiilor: 3, din care un municipiu — Giurgiu; Numărul comunelor: 51; Numărul satelor: 167.

Județul Giurgiu este situat în partea de sud a României, pe cursul inferior al Dunării. Amplasarea pe malul Dunării facilitează legăturile fluviale cu țările riverane și Marea Neagră. Giurgiu se învecinează cu județul Călărași la est, județul Teleorman la vest, județul Ilfov și județul Argeș la nord-vest și județul Dâmbovița la nord.

Suprafața județului reprezintă 1,5 % din suprafața țării.

Pe raza localității Giurgiu se află punctele de trece a frontierei rutier și feroviar Giurgiu — Ruse (Bulgaria).

Județul Giurgiu se clasează între județele cu cel mai mic număr de persoane ce fac parte din populația stabilă, 281.422 de locuitori. În Giurgiu, comunele dețin peste două treimi din populația stabilă, mediul rural reprezentând 70,8% din total. Populația stabilă a celor doua orașe este următoarea: municipiul Giurgiu 61.400, Bolintin Vale 12.900 și Mihăilești 7.900 persoane. Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 263.800 persoane, dintre care s-au declarat români 248.400 persoane (94,1%), de etnie roma 15.200 persoane (5,8%), iar de alte etnii sub 1%.

Județul este situat în Câmpia Română, în locul de îmbinare a râurilor Argeș, Neajlov și Sabar, într-o vale largă și joasă. De la nord la sud, județul se desfășoară pe o lungime de 94 km, iar de la vest la est pe o distanță de 79 km. Dunărea mărginește județul pe o distanță de 72 km.

Relieful județului Giurgiu este format din cinci subunități principale ale Câmpiei Române: Burnas, Vlăsia, Găvanu-Burdea, câmpia de subsidență Titu-Potlogi și Lunca Dunării. Altitudinile maxime se ating în extremitatea nord — vestică, cu valori de 140 m-142 m, pe teritoriul comunei Vânătorii Mici. Altitudinea minimă se înregistrează în extremitatea sud-estică: 14,6 m, pe malul Dunării, la sud de satul Greaca.

Teritoriul județului cuprinde, într-o proporție semnificativă, păduri și terenuri arabile. În nordul județului sunt exploatate zăcăminte de țiței, iar din albiile Dunării și râurilor din județ sunt extrase nisipuri și pietrișuri. 

Lista ariilor protejate din județ cuprinde: Parcul Natural Comana (24.963 ha), Pădurea Oloaga — Grădinari și Pădurea Padina Tătarului (arii incluse în Parcul Natural Comana), Ostroavele Cama — Dinu — Păsărica (tip avifaunistic și floristic, 2.400 ha), Pădurea Manafu (28 ha), Pădurea Teșila (52,5 ha).

În economia județului Giurgiu se disting, ca activități cu pondere semnificativă, agricultura, industria și comerțul. Giurgiu este cunoscut ca județ predominant agricol, aproximativ 50% din populație fiind angajată în acest sector.

Municipiul Giurgiu este unul dintre cele mai importante porturi românești la Dunăre. Reședința județului este situată la 64 km de capitala țării, pe ruta București-Sofia-Atena sau București-Istanbul. Ieșirea la Dunăre reprezintă un punct geostrategic important pentru România, prin acest punct realizându-se una din legăturile principale ale Vestului Europei cu Orientul Apropiat, aspect ce relevă potențialul ridicat de dezvoltare al județului Giurgiu.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul